Glasverarbeitung

Wir bearbeiten das Glas nach Ihren Wünschen. Wir schleifen und polieren die Kanten von Gläsern von 4 mm bis 45 mm.

Wir bohren das Glas mit Diamantbohrern im Durchmesser von 4 bis 90 mm

Wir machen Ausschnitte, runden die Ecken ab.

Wir führen Wasserstrahlschneiden nach den gewünschten Formen durch.

Kleben – wir kleben die Gläser mit UV-Kleber

Projekt FVE SPEGLASS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006554 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

financováno Evropskou unií - NextGenerationEU
Národní plán obnovy
Národní plán obnovy

Projekt ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU SPOLEČNOSTI SPEGLASS S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je optimalizace energetického hospodářství v areálu společnosti a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným úsporám ve výrobním areálu společnosti SPEGLASS s.r.o.

financováno Evropskou unií
Národní plán obnovy
Čekejte...