About us

Speglass s.r.o. was founded in 1994 and within a few years became an important manufacturer of special, mainly bent glass, applied in construction and interiors. Thanks to the combination of qualified experts with many years of experience in the development of flat glass shaping technology, it can currently compare its products with the production of similar Western European manufacturers. Speglass products can be found on most important buildings with the application of bent glass built in the Czech and Slovak Republics since 1995. Bended glass has been successfully used in most well-known facade systems, including special structural or semi-structural systems. Since 1997, the company has started the production of multi-layered safety glasses, which are mainly used as pedestrian and bulletproof glasses.

Projekt FVE SPEGLASS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006554 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

financováno Evropskou unií - NextGenerationEU
Národní plán obnovy
Národní plán obnovy

Projekt ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU SPOLEČNOSTI SPEGLASS S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je optimalizace energetického hospodářství v areálu společnosti a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným úsporám ve výrobním areálu společnosti SPEGLASS s.r.o.

financováno Evropskou unií
Národní plán obnovy
Čekejte...