Cut glass

We will cut the glass to the exact size you specify. We cut according to drawings or supplied templates. We cut the range of all available glasses on the market in the Czech Republic.

Clear glass: Float 2mm, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 and Float 19mm

Ultra clear glass: Clear Visione 4mm, 5, 6, 8, 10, 12mm

Stained glass, Planibel bronze, Planibel green, gray, blue, dark blue, priva blue, Azur, Planibel black 6mm

Stopsol classic clear, Stopsol super silver clear and further color combinations of these glasses

Frosted glass: Matelux clear 4mm to 12mm,

Colored frosted glass: Matelux bronze, grey, green, Priva blue only 4mm

Anti-reflective glass for pictures: Glamatt 2mm

Decorative glass: Crepi, Confeta, Delta, Delta matt, Flutes matt, Flutes clear, Kathedral klein clear, Chinchila, Bark, Krizet, Quatrix clear, Quatrix matt, Mastercare, Niagara

Wire glass clear, Wire glass bronze 6mm, wire glass polished

Mirror: clear 3, 4, 6mm, mirror blue, bronze, gray, green 4mm

Ceramic - heat-resistant glass 4 mm glass for fireplaces and stoves

Toughened glass, toughened glass

Laminated glass – connex, bulletproof glass, walkable glass

Laminated glass - Planibel G 4 and 6 mm (use for insulating glass)

Projekt FVE SPEGLASS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006554 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

financováno Evropskou unií - NextGenerationEU
Národní plán obnovy
Národní plán obnovy
Čekejte...