Handling and storage

Handling and storage must respect the size, weight and curvature and must be done in such a way that excessive forces are not transferred to the handled and stored glass and secondary compressive and bending stresses are not created which could cause breakage.

The generally applicable conditions for the handling and storage of flat float glass, safety laminated glass and insulating double glazing also apply to bent glass.

Projekt FVE SPEGLASS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006554 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

financováno Evropskou unií - NextGenerationEU
Národní plán obnovy
Národní plán obnovy
Čekejte...