Glass processing

We will process the glass according to your requirements. We grind and polish the edges of glasses from 4 mm to 45 mm.

We drill the glass with diamond drills in diameters of 4 to 90 mm

We make cutouts, round the corners.

We perform water jet cutting according to the required shapes.

Gluing - we glue the glasses with UV glue

Projekt FVE SPEGLASS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006554 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

financováno Evropskou unií - NextGenerationEU
Národní plán obnovy
Národní plán obnovy
Čekejte...