Manipulace a skladování

Manipulace a skladování musí respektovat velikost, hmotnost a zakřivení a musí být prováděno tak, aby nebyly přenášeny na manipulované a skladované sklo nepřiměřené síly a nevznikalo druhotné tlakové a ohybové napětí, které by mohl způsobit lom.

I pro ohýbaná skla platí všeobecně platné podmínky pro manipulaci a skladování plochého plaveného skla, bezpečnostního vrstveného skla a izolačních dvojskel.

Čekejte...