Výrobní parametry

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

3800 x 2800mm - větší rozměry prosím konzultujte s výrobcem

Minimální poloměry ohybu

R 150 mm pro jednoduchá skla
R 300 mm pro bezpečnostní vrstvené
R 300 mm pro izolační dvojskla
Požadavky na menší poloměry konzultujte s naší firmou.

Výrobní parametry

Výrobní tolerance

Rozvinutý rozměr + /- 3 mm (v x l)
Přesnost zakřivení (ohybu): +/- 1/2 tloušťky skla ( P)
Na jednom skle mohou být využity obě odchylky tzn., že toleranční pole, ve kterém se může pohybovat skutečná křivka ohybu, je tloušťka skla. Toto platí pro jednoduchá skla. U vrstvených skel, resp. izolačních dvojskel je odchylka maximálně +/- 1/2 tloušťky nejsilnějšího skla.

Výrobní tolerance

Odchylka přímosti

Odchylka přímosti (rovinnosti) max. 2 mm/m délky. Prostorová tolerance (distorze nebo torze) je dána využitím tolerancí rozměrových a ohybových a má max. hodnoty:

d = 4mm pro V do 1000 mm
d = 8mm pro V do 2000 mm
d = 12mm pro V do 3000 mm

Požadavky na přesnější tolerance konzultujte s naší firmou.

Jedná se o maximální povolené výrobní tolerance, nemusí být využity.

Optické vlastnosti ohýbaných skel závisí na vlastnostech použitých komponentů a jsou ovlivněny vlastnostmi získanými během ohýbání a vyvolávají proto jiné optické dojmy než skla rovná.

Projekt FVE SPEGLASS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006554 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

financováno Evropskou unií - NextGenerationEU
Národní plán obnovy
Národní plán obnovy
Čekejte...