Zasklívání

Všeobecně zasklívací podmínky pro izolační dvojskla a bezpečnostní sklo vrstvené platí také pro ohýbaná skla. Zasklívací drážky musí být konstruovány tak, aby respektovaly povolené maximální tolerance, nepřenášely na Sklo žádné dodatečné tlakové nebo ohybové napětí. Nesmí být umožněn přímý kontakt skla a kovu.

Šířka zasklívací drážky by měla být navržena podle vzorce: L = E + tl. nejsilnějšího  komponentu + 8 mm. Pro snadnější zasklívání by měla být zasklívací lišta na konvexní straně.

Čekejte...